Ds. J. IJsselstein - Johannes 10 : 27 - 30

Afspelen

De blijvende zorg van de Herder

11-12-2016
Het karakter van de schapen
De gift aan de schapen
De zekerheid voor de schapen

Johannes 10 : 27 - 30

Johannes 10
27
Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
28
En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
29
Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
30
Ik en de Vader zijn een.

Delen & Download

Download preek