Ds. J.S. van der Net - Genesis 50 : 24 - 25

Afspelen

Een adventsgetuigenis van Jozef

Genesis 50
30-11-2016
Een adventsuitzicht
Een adventsverwachting
Een adventszekerheid

Genesis 50 : 24 - 25

Genesis 50
24
En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik sterf; maar God zal u gewisselijk bezoeken, en Hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land, hetwelk hij aan Abraham, Izak en Jakob gezworen heeft.
25
En Jozef deed de zonen van Israel zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren!

Delen & Download

Download preek