Ds. J. IJsselstein - Jesaja 40 : 9 - 11

Afspelen

De goede boodschap van het Evangelie des vredes

Jesaja 40
27-11-2016
Vol van drang
Vol van majesteit
Vol van zorg

Jesaja 40 : 9 - 11

Jesaja 40
9
O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God!
10
Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.
11
Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

Delen & Download

Download preek