Ds. C. de Jongste - Lukas 2 : 15 - 16

Afspelen

Het kindeke Jezus in de kribbe van de herders

Lukas 2
25-12-2008
Een horen
Een zoeken
Een vinden

Lukas 2 : 15 - 16

Lukas 2
15
En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.
16
En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.

Delen & Download

Download preek