Ds. R.A.M. Visser - Lukas 1 : 15 - 17

Afspelen

De komst van Johannes de Doper

Lukas 1
6-12-2015
Zijn leven
Zijn werk
Zijn vrucht

Lukas 1 : 15 - 17

Lukas 1
15
Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan.
16
En hij zal velen der kinderen Israels bekeren tot den Heere, hun God.
17
En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk.

Delen & Download

Download preek