Ds. S.W. Janse - Openbaring 15 : 2 - 3

Afspelen

Zingen onder de oordelen

9-11-2016
De zee
De zangers
Het gezang

Openbaring 15 : 2 - 3

Openbaring 15
2
En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods;
3
En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!

Delen & Download

Download preek