Ds. S.W. Janse - Job 1 : 20 - 22

Afspelen

Dankdag voor Job

Job 1
9-11-2016
Zijn beproeving
Zijn belijdenis
Zijn buigen

Job 1 : 20 - 22

Job 1
20
Toen stond Job op, en scheurde zijn mantel, en schoor zijn hoofd, en viel op de aarde, en boog zich neder;
21
En hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen wederkeren. De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd!
22
In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe.

Delen & Download

Download preek