Ds. S.W. Janse - Genesis 15 : 1 - 6

Afspelen

Geloof en gerechtigheid

Genesis 15
20-11-2016
Abrahams vrees
Abrahams vraag
Gods troost
Gods gerechtigheid

Genesis 15 : 1 - 6

Genesis 15
1
Na deze dingen geschiedde het woord des HEEREN tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.
2
Toen zeide Abram: Heere, HEERE! wat zult Gij mij geven, daar ik zonder kinderen heenga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer?
3
Voorts zeide Abram: Zie, mij hebt Gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn!
4
En ziet, het woord des HEEREN was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn; maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn.
5
Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn!
6
En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.

Delen & Download

Download preek