Ds. W. Visscher - Zondag 49 124 : 124

Afspelen

De derde bede

Zondag 49 124
28-6-2015
De tekst
De inhoud
Het doel

Zondag 49 124 : 124

Vraag 124. Welke is de derde bede? Antwoord. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Delen & Download

Download preek