Ds. W. Visscher - Zondag 48 123 : 123

Afspelen

Uw Koninkrijk kome

Zondag 48 123
21-6-2015
De letter van de tweede bede
Regeer ons
Bewaring en vermeerdering van Gods Kerk
Verstoring van de werken van de duivel
Volkomenheid van Uw Rijk

Zondag 48 123 : 123

Vraag 123. Welke is de tweede bede? Antwoord. Uw Koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder Uw Kerk; verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen U verheft, mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden; totdat de volkomenheid Uws Rijks kome, waarin Gij alles zult zijn in allen.

Delen & Download

Download preek