Ds. J. IJsselstein - Markus 12 : 41 - 44

Afspelen

Wat je op dankdag geeft wordt.......

Markus 12
2-11-2016
Door mensen geteld
Door de Heere gewogen

Markus 12 : 41 - 44

Markus 12
41
En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag, hoe de schare geld wierp in de schatkist; en vele rijken wierpen veel daarin.
42
En er kwam een arme weduwe, die twee kleine penningen daarin wierp, hetwelk is een oort.
43
En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen hebben.
44
Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen; maar deze heeft van haar gebrek, al wat zij had, daarin geworpen, haar gansen leeftocht.

Delen & Download

Download preek