Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13 : 52

Afspelen

De gelijkenis van de goede huisheer

29-8-2016
Zijn toerusting
Zijn voorraadkamer
Zijn werk
Serie gelijkenissen over het Koninkrijk der Hemelen, waarvan de laatste preek; deel 8.

MattheĆ¼s 13 : 52

Mattheüs 13
52
En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt.

Delen & Download

Download preek