Ds. C.G. Vreugdenhil - Romeinen 3 : 25

Afspelen

De kern van het Evangelie

30-10-2016
De verdraagzaamheid van God
De rechtvaardigheid van God
Het Lam van God

Romeinen 3 : 25

Romeinen 3
25
Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

Delen & Download

Download preek