Ds. J. IJsselstein - Richteren 15 : 20 - 3

Afspelen

Simson in Gaza

23-10-2016
Gevallen
Gevangen
Gezegevierd

Richteren 15 : 20 - 3

Richteren 15
20
En hij richtte Israel, in de dagen der Filistijnen, twintig jaren.
Richteren 16
1
Simson nu ging heen naar Gaza; en hij zag aldaar een vrouw, die een hoer was; en hij ging tot haar in.
2
Toen werd den Gazieten gezegd: Simson is hier ingekomen; zo gingen zij rondom, en leiden hem den gansen nacht lagen in de stadspoort; doch zij hielden zich den gansen nacht stil, zeggende: Tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden.
3
Maar Simson lag tot middernacht toe; toen stond hij op ter middernacht, en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten, en nam ze weg met den grendelboom, en leide ze op zijn schouderen, en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs, die in het gezicht van Hebron is.

Delen & Download

Download preek