Ds. J.B. Zippro - Genesis 29 : 10 - 12

Afspelen

Drie ontmoetingen van Jacob in het veld bij Haran

Genesis 29
18-9-2016
Met de herder
Met Rachel
Met Laban

Genesis 29 : 10 - 12

Genesis 29
10
En het geschiedde, als Jakob Rachel zag, de dochter van Laban, zijner moeders broeder, en de schapen van Laban, zijner moeders broeder, dat Jakob toetrad, en wentelde den steen van den mond des puts, en drenkte de schapen van Laban, zijner moeders broeder.
11
En Jakob kuste Rachel; en hij hief zijn stem op en weende.
12
En Jakob gaf Rachel te kennen, dat hij een broeder van haar vader, en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij heen, en gaf het aan haar vader te kennen.

Delen & Download

Download preek