Ds. J.B. Zippro - Genesis 31 : 13

Afspelen

De God van Bethel

Genesis 31
23-10-2016
Zijn trouw
Zijn genade
Zijn zorg

Genesis 31 : 13

Genesis 31
13
Ik ben die God van Beth-el, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij Mij een gelofte beloofd hebt; nu, maak u op, vertrek uit dit land, en keer weder in het land uwer maagschap.

Delen & Download

Download preek