Ds. M. Karens - 1 Johannes 2 : 1 - 6

Afspelen

Jezus Christus de Rechtvaardige

16-11-2014
Benodigen van Zijn voorspraak
Delen in Zijn verzoening
Bewaren van Zijn geboden
Blijven in Zijn gemeenschap

1 Johannes 2 : 1 - 6

1 Johannes 2
1
Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;
2
En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
3
En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
4
Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;
5
Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.
6
Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

Delen & Download

Download preek