Ds. M. Karens - 1 Johannes 1 : 1 - 4

Afspelen

Johannes schrijft over Jezus

2-11-2014
Een betrouwbare kroongetuige
Een rijke boodschap
Een tweevoudig doel
Ds. M. Karens heeft in zijn gemeente van Werkendam in de leerdienst een prekenserie gehouden over de drie brieven van de apostel Johannes. Preek 1.

1 Johannes 1 : 1 - 4

1 Johannes 1
1
Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;
2
(Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.)
3
Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.
4
En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Delen & Download

Download preek