Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13 : 44

Afspelen

De gelijkenis van de schat in de akker

14-8-2016
Verborgen
Gevonden
Begraven
Verkregen
Serie gelijkenissen over het Koninkrijk der Hemelen: Deel 5.

MattheĆ¼s 13 : 44

Mattheüs 13
44
Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.

Delen & Download

Download preek