Ds. J.S. van der Net - 1 Samuël 7 : 12

Afspelen

Eben haezer

2-10-2016
Deze jubileumdienst is gehouden ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van ds. J.S. van der Net, emerituspredikant van de Gereformeerde Gemeente te Houten

1 Samuël 7 : 12

1 Samuël 7
12
Samuel nu nam een steen, en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-haezer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.

Delen & Download

Download preek