Ds. W. Visscher - Zondag 41 108 : 108-109

Afspelen

Het zevende gebod

Zondag 41 108
8-2-2015
Wat het gebod leert
Hoe diep dat gebod gaat

Zondag 41 108 : 108-109

Vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in den heiligen huwelijken staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord. Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, en wat den mens daartoe trekken kan.

Delen & Download

Download preek