Ds. J. IJsselstein - Ezechiël 36 : 31 - 32

Afspelen

De belofte van genade en zegen

18-9-2016
Het Fundament van die ontvangen genade
De zegen van die genade
De vrucht van die genade
Het blijvend gebed om die genade

Ezechiƫl 36 : 31 - 32

Ezechiël 36
31
Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren; en gij zult een walging van u zelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen.
32
Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere HEERE, het zij u bekend! Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israels!

Delen & Download

Download preek