Ds. J. IJsselstein - Ezechiël 36 : 25 - 27

Afspelen

De grote belofte van het genadeverbond

11-9-2016
Gebogen onder Gods recht
Gewassen met rein water
Geheiligd tot nieuw leven

Ezechiƫl 36 : 25 - 27

Ezechiël 36
25
Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.
26
En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.
27
En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.

Delen & Download

Download preek