Ds. S.W. Janse - Genesis 12 : 1 - 3

Afspelen

Met Abraham op reis

Genesis 12
15-9-2016
Goddelijke verkiezing
Goddelijke roeping
Goddelijke belofte

Genesis 12 : 1 - 3

Genesis 12
1
De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.
2
En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!
3
En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

Delen & Download

Download preek