Ds. J.W. Verweij - Exodus 16 : 13 - 16

Afspelen

Hemels brood voor zulke ellendige opstandelingen

Exodus 16
Gods Vaderlijke zorg betwist
Gods Vaderlijke zorg bewezen
Gods Vaderlijke zorg in de rust betoond

Exodus 16 : 13 - 16

Exodus 16
13
En het geschiedde aan den avond, dat er kwakkelen opkwamen, en het leger bedekten; en aan den morgen lag de dauw rondom het leger.
14
Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde.
15
Toen het de kinderen Israels zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft.
16
Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder naar dat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen; ieder zal nemen voor degenen, die in zijn tent zijn.

Delen & Download

Download preek