Ds. W. Visscher - Zondag 39 39 : 104

Afspelen

Het vijfde gebod

4-1-2015
De roeping
De gehoorzaamheid
Het doel

Zondag 39 39 : 104

Vraag 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Antwoord. Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Delen & Download

Download preek