Ds. S.W. Janse - Daniël 3 : 16 - 18

Afspelen

Buigen of branden

4-9-2016
Voor de oven
In de oven
Uit de oven

Daniƫl 3 : 16 - 18

Daniël 3
16
Sadrach, Mesach en Abed-nego antwoordden en zeiden tot den koning Nebukadnezar: Wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden.
17
Zal het zo zijn, onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw hand, o koning! verlossen.
18
Maar zo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden.

Delen & Download

Download preek