Ds. A.T. Vergunst - Psalmen 113 : 1 - 9

Afspelen

De heerlijkheid van God

Psalmen 113
4-9-2016
De feiten van de heerlijkheid Gods die deze psalmist zag en overzong
Wat is nu jou en mijn antwoord op deze openbaring van de heerlijkheid van God?
Job 26 : 14 wordt ook als tekst gebruikt: Zie, dit zijn maar uiterste einden Zijner wegen; en wat een klein stukje der zaak hebben wij van Hem gehoord! Wie zou dan den donder Zijner mogendheden verstaan?

Psalmen 113 : 1 - 9

Psalmen 113
1
Hallelujah! Looft, gij knechten des HEEREN! looft den Naam des HEEREN.
2
De Naam des HEEREN zij geprezen, van nu aan tot in der eeuwigheid.
3
Van den opgang der zon af tot haar nedergang, zij de Naam des HEEREN geloofd.
4
De HEERE is hoog boven alle heidenen, boven de hemelen is Zijn heerlijkheid.
5
Wie is gelijk de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont.
6
Die zeer laag ziet, in den hemel en op de aarde.
7
Die den geringe uit het stof opricht, en den nooddruftige uit den drek verhoogt;
8
Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks.
9
Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Hallelujah!

Delen & Download

Download preek