Ds. J.S. van der Net - Genesis 27 : 19

Afspelen

Een bedrieger begenadigd

Genesis 27
14-8-2016
De voorkeur van Izak
De voorkeur van Rebekka
De voorkeur van God

Genesis 27 : 19

Genesis 27
19
En Jakob zeide tot zijn vader: Ik ben Ezau uw eerstgeborene; ik heb gedaan, gelijk als gij tot mij gesproken hadt; sta toch op, zit, en eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene.

Delen & Download

Download preek