Ds. J. IJsselstein - Handelingen 16 : 29 - 34

Afspelen

De bekering van de stokbewaarder

21-8-2016
Een vraag vol nood
Een antwoord vol genade
Een leven vol toewijding

Handelingen 16 : 29 - 34

Handelingen 16
29
En als hij licht geeist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten;
30
En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?
31
En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
32
En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren.
33
En hij nam hen tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen.
34
En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was.

Delen & Download

Download preek