Ds. J. IJsselstein - Handelingen 16 : 13 - 14

Afspelen

Lydia de purperverkoopster

14-8-2016
Haar achtergrond
Haar bekering

Handelingen 16 : 13 - 14

Handelingen 16
13
En op den dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden; en nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren.
14
En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

Delen & Download

Download preek