Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13 : 31 - 32

Afspelen

De gelijkenis van het mosterdzaad

24-7-2016
De omvang van het zaad
De kracht van het zaad
Het nut van het zaad
Serie gelijkenissen over het Koninkrijk der Hemelen: Deel 3.

MattheĆ¼s 13 : 31 - 32

Mattheüs 13
31
Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid;
32
Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is 't het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken.

Delen & Download

Download preek