Ds. J.W. Verweij - 2 Koningen 5 : 10 - 12

Afspelen

Een zeer goede boodschap voor slechte mensen

Een dodelijke kwaal
Een enig geneesmiddel
Een wonderlijke uitkomst

2 Koningen 5 : 10 - 12

2 Koningen 5
10
Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn.
11
Maar Naaman werd zeer toornig, en toog weg, en zeide: Zie, ik zeide bij mij zelven: Hij zal zekerlijk uitkomen, en staan, en den Naam des HEEREN, Zijns Gods, aanroepen, en zijn hand over de plaats strijken, en den melaatse ontledigen.
12
Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damaskus, beter dan alle wateren van Israel; zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich, en toog weg met grimmigheid.

Delen & Download

Download preek