Ds. W. Visscher - Zondag 38 103 : 103

Afspelen

Het vierde gebod

Zondag 38 103
21-12-2014
De onderhouding van de kerkendienst
De persoonlijke roeping
De diepe bedoeling

Zondag 38 103 : 103

Vraag 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te doen; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Delen & Download

Download preek