Ds. P. van Ruitenburg - Amos 6 : 3 - 6

Afspelen

Amos' prediking

Amos 6
Hij kondigt het gericht aan
Hij veroordeelt een wereldse levensstijl
Hij staat matigheid voor

Amos 6 : 3 - 6

Amos 6
3
Gij, die den bozen dag verre stelt, en den stoel des gewelds nabij brengt.
4
Die daar liggen op elpenbenen bedsteden, en weelderig zijn op hun koetsen, en eten de lammeren van de kudde, en de kalveren uit het midden van den meststal.
5
Die op het geklank der luit kwinkeleren, en bedenken zichzelven instrumenten der muziek, gelijk David;
6
Die wijn uit schalen drinken, en zich zalven met de voortreffelijkste olie, maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef.

Delen & Download

Download preek