Ds. C.G. Vreugdenhil - Ruth 4 : 13 - 17

Afspelen

De Heere schenkt zijn zegen in Bethlehem

Ruth 4
Het huwelijk van Boaz en Ruth
De geboorte van Obed
De losser voor Naomi
Deel 17/18

Ruth 4 : 13 - 17

Ruth 4
13
Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouwe, en hij ging tot haar in; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde.
14
Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven; en zijn naam worde vermaard in Israel!
15
Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden; want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan zeven zonen.
16
En Naomi nam dat kind, en zette het op haar schoot, en werd zijn voedster.
17
En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende: Aan Naomi is een zoon geboren; en zij noemden zijn naam Obed; deze is de vader van Isai, Davids vader.

Delen & Download

Download preek