Ds. P. Mulder - Genesis 45 : 28. Hfdst 46 : 3a

Afspelen

Jakob verlaat het beloofde land

Genesis 45
22-11-2015
Vertroosting vanwege de levende Jozef
Onderwijzing vanwege de God des Verbonds
Deel 7/7.

Genesis 45 : 28. Hfdst 46 : 3a

28 En Israƫl zeide: Het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog; ik zal gaan en hem zien, eer ik sterve. 3a En Hij zeide: Ik ben die God, uws vaders God; vrees niet van af te trekken naar Egypte, want Ik zal u aldaar tot een groot volk zetten.

Delen & Download

Download preek