Ds. P. Mulder - Genesis 44 : 16, 32a

Afspelen

Juda op de voorgrond

Genesis 44
15-11-2015
Temidden van kennelijke levensleidingen
Als schuldbelijder
Als pleitbezorger
Deel 6/7.

Genesis 44 : 16, 32a

16 Toen zeide Juda: Wat zullen wij tot mijn heer zeggen, wat zullen wij spreken en wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uwer knechten gevonden; zie, wij zijn mijns heren slaven, zo wij als hij in wiens hand de beker gevonden is. 32a Want uw knecht is voor dezen jongeling borg bij mijn vader, zeggende:

Delen & Download

Download preek