Ds. C.G. Vreugdenhil - Lukas 15 : 20, 28, 31 - 32

Afspelen

De liefdevolle Vader

Lukas 15
24-7-2016
Zijn plaatsbekledende rol
Zijn ontwapenende liefde
Zijn welkom thuis voor ons
Deel 4 van 4.

Lukas 15 : 20, 28, 31 - 32

20 En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende viel hem om zijn hals en kuste hem. 28 Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. 31 En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. 32 Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden; en hij was verloren en is gevonden.

Delen & Download

Download preek