Ds. W. Visscher - Zondag 33 88 : 88 - 91

Afspelen

De waarachtige bekering van de mens

26-10-2014
De twee stukken
De afsterving van de oude mens
De opstanding van de nieuwe mens
De vrucht die met de waarachtige bekering samenhangt

Zondag 33 88 : 88 - 91

Vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Antwoord: In twee stukken: in de afsterving des ouden, en in de opstanding des nieuwen mensen. Vraag 89. Wat is de afsterving des ouden mensen? Antwoord: Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90. Wat is de opstanding des nieuwen mensen? Antwoord: Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en een ernstige lust en liefde om naar den wil Gods in alle goede werken te leven. Vraag 91. Maar wat zijn goede werken? Antwoord: Alleen die uit waar geloof, naar de wet Gods, alleen Hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn.

Delen & Download

Download preek