Ds. J. IJsselstein - Hooglied 3 : 6 - 11

Afspelen

Op weg naar de Koninklijke bruiloft

10-7-2016
De komst van de bruid
De komst van de Bruidegom
De dag van de bruiloft

Hooglied 3 : 6 - 11

Hooglied 3
6
Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met mirre en wierook, en met allerlei poeder des kruideniers?
7
Ziet, het bed, dat Salomo heeft, daar zijn zestig helden rondom van de helden van Israel;
8
Die altemaal zwaarden houden, geleerd ten oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege den schrik des nachts.
9
De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon.
10
De pilaren derzelve maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper; het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem.
11
Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochteren van Sion! den koning Salomo, met de kroon, waarmede Hem Zijn moeder kroonde op den dag Zijner bruiloft, en op den dag der vreugde Zijns harten.

Delen & Download

Download preek