Ds. D.W. Tuinier - Handelingen 12 : 12 - 16

Afspelen

Rhode en de christelijke gemeente

10-7-2016
Haar plaats in de gemeente
Haar gebed met de gemeente
Haar geloof voor de gemeente

Handelingen 12 : 12 - 16

Handelingen 12
12
En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Markus, alwaar velen samenvergaderd en biddende waren.
13
En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rhode.
14
En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte, dat Petrus voor aan de voorpoort stond.
15
En zij zeiden tot haar: Gij raast. Doch zij bleef er sterk bij, dat het alzo was. En zij zeiden: Het is zijn engel.
16
Maar Petrus bleef kloppende: en als zij opengedaan hadden, zagen zij hem, en ontzetten zich.

Delen & Download

Download preek