Ds. P. Mulder - Genesis 39 : 1, 2a, 12, 20a, 21a.

Afspelen

Jozef in gevangenschap

Genesis 39
4-10-2015
Tot slaaf verkocht
In het werk gezegend
Tot zonde verzocht
In de duisternis vertroost
Deel 2/7.

Genesis 39 : 1, 2a, 12, 20a, 21a.

1. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd; en PĆ³tifar, Farao's hoveling, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der IsmaĆ«lieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. 2a. En de HEERE was met Jozef, 12. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende: Lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte, en ging uit naar buiten. 20a. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, 21a. Doch de HEERE was met Jozef en wendde Zijn goedertierenheid tot hem.

Delen & Download

Download preek