Ds. W. Visscher - Zondag 27 72 : 72 - 73

Afspelen

De Heilige Doop

6-7-2014
Het uiterlijk waterbad
De afwassing der zonden

Zondag 27 72 : 72 - 73

Vraag 72. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelve? Antw. Neen het; want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Vraag 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Antw. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak; namelijk niet alleen om ons daarmede te leren, dat, gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en den Geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veelmeer, omdat Hij ons door dit Goddelijk pand en waarteken wil verzekeren, dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden.

Delen & Download

Download preek