Ds. J. IJsselstein - Hooglied 2 : 1 - 7

Afspelen

Onderwerp

12-6-2016
Hartelijke en wederzijdse verbondenheid tussen Christus en Zijn Kerk
Voorbereidingspreek Heilig Avondmaal Deel 1/2. Tweede preek is gehouden in een extra kerkdienst / avonddienst in de week van voorbereiding.

Hooglied 2 : 1 - 7

Hooglied 2
1
Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen. 1 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.
2
Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.
3
Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet.
4
Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.
5
Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde.
6
Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij.
7
Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeen, of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste!

Delen & Download

Download preek