Ds. M. Karens - 1 Samuël 15 : 35

Afspelen

De laatste ontmoeting van Samuel en Saul

20-1-2016
Een slapeloze nacht
Een ingrijpende boodschap
Een schijnbare schuldbelijdenis
Een smartelijk afscheid
Deel 15.

1 Samuël 15 : 35

1 Samuël 15
35
En Samuel zag Saul niet meer tot den dag zijns doods toe; evenwel droeg Samuel leed om Saul; en het berouwde den HEERE, dat Hij Saul tot koning over Israel gemaakt had.

Delen & Download

Download preek