Ds. J.B. Zippro - Handelingen 10 : 13 - 15

Afspelen

Het hemels visioen van Petrus

5-6-2016
Het bevel van God
Het bezwaar van Petrus
De betekenis van dit visioen

Handelingen 10 : 13 - 15

Handelingen 10
13
En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus! slacht en eet.
14
Maar Petrus zeide: Geenszins, Heere! want ik heb nooit gegeten iets, dat gemeen of onrein was.
15
En een stem geschiedde wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken.

Delen & Download

Download preek