Ds. J.S. van der Net - Exodus 4 : 24 - 26

Afspelen

Behouden door bloedstorting

Exodus 4
22-5-2016
De besnijdenis veracht
De redding door de besnijdenis
De prediking van de besnijdenis

Exodus 4 : 24 - 26

Exodus 4
24
En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te doden.
25
Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!
26
En Hij liet van hem af. Toen zeide zij: Bloedbruidegom! vanwege de besnijdenis.

Delen & Download

Download preek