Ds. Chr. van Dam - Psalmen 42 : 12

Afspelen

De zelfaanspraak van David

Psalmen 42
De aanleiding daartoe
De herhaling daarvan
De bedoeling daarmee

Psalmen 42 : 12

Psalmen 42
12
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

Delen & Download

Download preek