Ds. C.G. Vreugdenhil - Lukas 10 : 36 - 37

Afspelen

Wie is mijn naaste?

Lukas 10
29-11-2015
De vraag van de wetgeleerde
De gelijkenis van Jezus
De les voor ons

Lukas 10 : 36 - 37

Lukas 10
36
Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was?
37
En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.

Delen & Download

Download preek